Produkty lecznicze

  • Koordynacja i prowadzenie procesu rejestracyjnego
  • Prowadzenie zmian po-rejestracyjnych, zmiany podmiotu odpowiedzialnego i procedury re- rejestracyjnej (z uwzględnieniem wymagań narodowych dla procedur MRP/DCP).
  • Prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i po-rejestracyjnej
  • Notyfikacja form graficznych
  • Weryfikacja tekstów form graficznych
  • Ocena zgodności druków informacyjnych w procedurach centralnych
  • Opracowanie i tłumaczenia druków informacyjnych z uwzględnieniem wymagań URPLWMiPB
  • Przygotowanie testu czytelności ulotki dla pacjenta (PIL readability testing)
  • Organizowanie tłumaczeń przysięgłych wymaganych do prowadzenia procedur przed URPL i MZ
  • Codzienny kontakt z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych (Organami Regulacyjnymi)