Wyroby medyczne

  • Zgłoszenie wyrobu medycznego do Rejestru w związku z wprowadzeniem do obrotu
  • Prowadzenie dokumentacji całego procesu
  • Zgłaszanie zmian w wyrobach medycznych lub zaprzestania wprowadzenia do obrotu