Suplementy diety

  • Zgłoszenie do odpowiednich organów pierwszego wprowadzenia suplementu diety do obrotu
  • Przygotowanie tekstu etykiety i ulotki zgodne z wymaganiami
  • Prowadzenie dokumentacji całego procesu
  • Zgłaszanie zmian w suplementach diety