Pharmacovigilance

 • Pełny zakres usług dotyczących Pharmacovigilance
 • Całodobowy kontakt L -QPPV (24h/7)
 • Raportowanie w systemie Eudravigilance
 • Przyjęcie, przetworzenie i raportowanie stosownym organom pojedynczych przypadków zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych (Individual Case Safety Report)
 • Monitorowanie stron polskich i międzynarodowych instytucji - (URPL, GIF, MZ) pod kątem informacji
  z zakresu bezpieczeństwa farmakoterapii
 • Archiwizacja dokumentów, raportów, wydruków czasopism, druków pojedynczych zgłoszeń zgodnie
  z wymaganiami prawnymi i procedurami w formie elektronicznej i papierowej
 • Monitorowanie polskiej literatury medycznej zgodnie z wymaganiami wytycznych Good Pharmacovigilance Practice
 • Szkolenie PHV dla kontrahentów