Refundacja

  • Przygotowanie wniosków refundacyjnych
  • Przeprowadzanie analiz cenowych
  • Weryfikacja stanu wykazu leków refundowanych
  • Udział w negocjacjach cenowych
  • Pełna administracja konta SOLR (elektroniczny System Obsługi List Refundacyjnych)
  • Codzienny monitoring SOLR pod kątem pojawiających się powiadomień, pism, zapytań, zmian statusu wniosku
  • Zarządzanie korespondencją z MZ, AOTMiT, NFZ oraz innymi instytucjami
  • Elektroniczna obsługa wniosków, spraw i decyzji administracyjnych
  • Monitorowanie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnej MZ
  • Przygotowanie raportów HTA i obsługa kontaktów z ATOMiT